Rekisteriseloste

1. Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 6.11.2013

1.1. Rekisterinpitäjä

Kosmetologipalvelu SA-VA Ky

Savilahdenkatu 10 A 28

50100 Mikkeli

p. 0440 360164

 

Y-tunnus: 2307278-7

Kotipaikka: Mikkeli

1.2. Rekisteriasioita hoitava taho

Kosmetologipalvelu SA-VA Ky

p. 0440 360164

saara.valkonen@gmail.com

1.3. Rekisterin nimi

Kosmetologipalvelu SA-VAn asiakasrekisteri

1.4. Rekisterin käyttötarkoitus

sa-va.net verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, Kosmetologipalvelu SA-VAn markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– nimi
– osoite
– puhelin
– sähköposti

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi sa-va.net verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia ulkopuolisille.

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

1.10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista hoitavalle taholle.

1.11. Tietojen korjaaminen tai poistaminen

Kosmetologipalvelu SA-VA oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan tahoon muutoksia halutessa.